DziaLka na sprzedaż w miejscowości Warszawa o powierzchni 2221.00m2

DziaLka na sprzedaz Warszawa MokotowIntensywność zabudowy : – dla mieszkalnictwa jednorodzinnego w granicach 0,35 – 0,65,. – dopuszczona zabudowa mieszkaniowa na terenie uciążliwości trasy siekierkowskiej pod warunkiem stosowania zabezpieczeń przeciw-hałasowych. Niektóre inne ustalenia planu:. (przeznaczenie pod mieszkalnictwo z towarzyszeniem usług a także składów). Opis publiczny: działka budowlana o pow ( 2221m2. Dla zabudowy szeregowej – 250 m2. Plan ustala w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimalne wielkości działek:. Z wyjatkiem działek już zagospodarowanych. ) umiejscowiona na mokotowie siekierki ( istnieje opcja podziału na mniejsze lub scalieniaz sąsiednią działką oraz podziału). Doprowadzenie do działi kanalizacji oraz gazociągu jest planowane na 2013 r. Dla zabudowy wolnostojacej- 600m2. – usługi a także skład na terenach w strefie uciązliwości trasy siekierkowskiej. Nieruchomość jest leżąca na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego – działka posiada symbol 15 m,u, s. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy – od 10 do do 12 m ;. Kanalizacja a także gazociąg jest w odległości 500m od granicy działki. Działka w porównaniu z innymi w tym rejonie posiada atrakcyjna cenę. Media : na działce jesti prąd oraz woda. Linie zabudowy – nieprzekraczalne 5 m od linii rozgraniczającej ;. Działka położony częściowo w strefie oddziaływania trasy siekierkowskiej. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50 % ( mozliwość zmiany wg. Dla zabudowy bliźniaczej – 400m2.

Kategoria: Nieruchomości Bydgoszcz

Tags: , , ,

Dodaj komentarz