Podział administracyjny Bydgoszczy

Bydgoszcz – największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego, leży na styku krain geograficznych: Kotliny Toruńskiej, Doliny Fordońskiej, Doliny Noteci, Doliny Brdy, Wysoczyzny Świeckiej, Pojezierza Krajeńskiego i Pojezierza Chełmińskiego.

Na skutek reformy administracyjnej od dnia 1 stycznia 1999 jest siedzibą wojewody i rządowej administracji wojewódzkiej.

Tradycyjnie miasto można podzielić na cztery dzielnice: Górny Taras (osiedla położone w południowej części miasta, na wysokim tarasie rzecznym
ok. 70 m n.p.m.), Dolny Taras (osiedla położone w północnej części miasta, na niższym tarasie rzecznym ok. 40 m n.p.m.), zachodnie osiedla willowe zlokalizowane wzdłuż Kanału Bydgoskiego (zachód) i rzeki Brdy (północny zachód) oraz Wschodnia Dzielnica, do której zalicza się Fordon oraz rzekę Wisłę.

Bliskość rzek, głównie Wisły i Brdy sprawiają, że miasto nazywa się czasem Małym Amsterdamem.

Bydgoskie dzielnice są bardzo zróżnicowane nie tylko ze względu na ukształtowanie terenu, ale też zaszłości historyczne.

Dodaj komentarz